افتخارات

– عضویت در انجمن بتن ایران

– عضویت در انجمن تخصصی تحقیق و توسعه صنایع

– عضویت در انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنعت، معدن و تجارت

– عضویت در انجمن بتن ایران

– گواهینامه استاندارد ایزو ۹۰۰۱

– دارای گواهینامه CE و استاندارد بین المللی صادرات