پیام مدیران

فن-بیان-چیست

پیام مدیران

تلاش ما، ساخت هر آنچه نیاز شماست

با تکرار این شعار

“تلاش ما، ساخت هر آنچه نیاز شماست”

“We try to build whatever you” 

و عمل به ان با صدق و راستی همواره می پنداریم وظایف مان نسبت به مشتری پایان نیافته است زیرا ادامه مسیر خود را در گرو مشتری و خواسته هایش می بینیم. ما در گروه صنعتی “پارسیان قالب” با شروع مذاکرات اولیه احساس همبستگی شکل گرفته و در انتهای قراردادهای منعقده فی مابین به اوج خود می رسد و باز هم آن را پایانی نخواهد بود.در هر مرحله از تبادل نیازهای بینابین ، گوش به زنگ و مطیع فرمان مشتری در راه هرچه دقیق تر منعقد شدن بند بند توافقات شکل گرفته هستیم.تیمی از کارشناسان خبره این مقوله را هدایت و رهبری خواهند کرد.از پای نخواهیم نشست و در این راه هرآنچه شرط مشتری مداری به معنای حقیقی کلمه است را بجای خواهیم آورد….

 

ان شاء الله