پروژه احداث پمپ هاوس (ایستگاه پمپاژ)

پروژه احداث پمپ هاوس (ایستگاه پمپاژ) به مساحت ۱۲۰۰ مترمربع در ۱۵ متر ارتفاع مربوط به پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی پره‌سر – تالش