آدرس

کارخانه شماره یک: رباط کریم،جنب شهرک صنعتی نصیرآباد کارخانه شماره دو: شهر صنعتی پرند

دفتر مرکزی: تهران ، خیابان آزادی، روبروی خیابان حبیب الهی، خیابان شهیدان، برج زیتون،طبقه دهم، واحد A2