Products

قالب لغزان

هر گونه تغییر تکنولوژیکی در صنعت ساخت و ساز که بر اساس معیارهای علمی و مهندسی و توجه به هزینه و زمان مصروفه می باشد قابل تامل است با اینکه در ساخت انواع گوناگون سازه های بلند می توان از قالب های مدولار بهم پیوسته نیز بهره برد اما کاربرد سیستمی با عنوان قالب لغزنده با توجه به مزایای بسیاری که دارد مورد توجه بسیاری از کارشناسان و مجریان زبده صنعت  ساخت و ساز کشور قرار دارد.

توضیحات

قالب لغزنده (بالا رونده عمودی ، لغزنده در راستای افق)

مقدمه

هر گونه تغییر تکنولوژیکی در صنعت ساخت و ساز که بر اساس معیارهای علمی و مهندسی و توجه به هزینه و زمان مصروفه می باشد قابل تامل است با اینکه در ساخت انواع گوناگون سازه های بلند می توان از قالب های مدولار بهم پیوسته نیز بهره برد اما کاربرد سیستمی با عنوان قالب لغزنده با توجه به مزایای بسیاری که دارد مورد توجه بسیاری از کارشناسان و مجریان زبده صنعت  ساخت و ساز کشور قرار دارد.

معرفی

در کشور ما از روش قالب لغزان بیشتر در ساز ه های بتنی قائم و بلند مرتبه استفاده می شود.این قالب ها بعد از هر نوبت بتن ریزی از سطح بتن جدا می شوند و به صورت خزنده جابجا می گردند. ارتفاع قالب لغزان۱ الی ½ متر بوده و عملیات بتن ریزی با قالب لغزان به صورت پیوسته و شبانه روزی انجام می شود.همچنین سرعت بالا رفتن قالب بسیار متنوع بوده و به دما و خواص بتن وابسته است که از حدود ۵ تا ۷ سانتی متر در ساعت تا مرز ۳۰ سانتی متر در ساعت نبز می رسد.

ساختار

قالب لغزان دو نوع می باشد :

 • قالب لغزان با مقطع ثابت
 • قالب لغزان با مقطع متغیر

در صورتی که مقطع سازه مورد نظر برای اجرا ثابت باشد و ضخامت آن در ارتفاع تغییر ننماید از قالب لغزان با مقطع ثابت استفاده می گردد. اما چنانچه مقطع سازه متغیر و یا دیوارهای آن تغییر نماید از قالب لغزان با مقطع متغیر بهره می گیرند. مجموعه اجزایی که به تشکیل سیستم قالب لغزنده منجر می شوند عبارتند از: یوک، ساق یوک، بیم و هدبیم، پلتفرم، حفاظ، سکوی ترمیم، سیستم هیدرولیک، جک لغزنده و میل جک، اساس حرکت سیستم قالب لغزنده بر نیروی پیشرانه حاصل از حرکت جک هیدرولیکی فک شانه ای استوار می باشد.

کاربرد

از قالب های لغزان با دو سیستم حرکتی عمودی یا افقی در سازه های زیر استفاده می گردد:

 • ستون های مرتفع
 • دیوارهای برشی سازه های بتنی بلند مرتبه
 • برج ها
 • سیلوی تک یا چند سلولی
 • مخازن مایعات
 • شفت قائم تونل ها و معادن
 • شفت قائم سکوهای پرتاب موشک
 • دودکش های مرتفع

مزایا

صرفه های اقتصادی که ماحصل شرایط کار با این سیستم می باشند عبارتند از: نیاز به کارگر کمتر ، عدم نیاز به داربست نما ، سرعت بالای اجرا ، کاهش هزینه ساخت قالب ، امکان پیش ساخته کردن قطعات قالب در کارخانه و کم شدن عملیات کارگاهی ، عاری بودن سطوح بتن از درزهای افقی و عمودی و نمای اکسپوز

قسمت های اصلی یک قالب لغزنده

دیواره های قالب:  باید به اندازه کافی محکم و مقاوم باشند. جنس این دیواره ها ممکن است چوبی و یا فلزی باشند. قالب های فلزی به مراتب سنگین تر از قالب های چوبی اند ولی در عوض استحکام بیشتری داشته و تعداد دفعات استفاده از آنها بیشتر است.تعمیرات و یا تغییرات احتمالی قالب های فلزی نیز نسبت  به قالب های چوبی دشوارتر است در عوض تمیز کردن آنها آسانتر و نمای بتن پس از بازکردن قالب صاف تر است.

خود قالب ها را می توان در سه بخش در نظر گرفت:

 • یوغها
 • پشت بند های افقی (کمر کش)
 • قالب بدن

یوغها :

دو وظیفه اصلی دارند: جلوگیری از باز شدن قالب ها در قالب در برابر فشارهای جانبی بتن و انتقال بار و فشار به جک ها پشت بند ها:

پشت بندها نیز برای تقویت مقاومت خمشی بدنه قالب ساخته شده و بار قالب ها را به یوغها منتقل می کنند.سکوی نازک کاری ، عرشه اجرایی و سکوی طره ای به پشت بندهای افقی متصل می شوند. اتصال پشت بندها به یوغ باید قادر به حمل این بارها باشد.

قالب بدنه:

قالب بدنه که نیز می تواند از پانل های فلزی ، پانل های چند لایه و یا الوار های چوبی باشد مستقیما به پشت بندهای افقی متصل     می شود.

شکل :محکم کردن پشت بندها

طوقه ها: برای نگهداری سکوی کار و انتقال آن و همچنین نگهداری و تحمل وزن قالب و کابل جک در نظر گرفته می شوند. طوقه ها معمولا فلزی و به صورت پروفایل هایی مناسب طرح و در نظر گرفته می شوند.

سکوی کار: معمولا سه سطح کار در نظر می گیرند.یکی که بالاتر از طوقه ها و در ارتفاعی در حدود دو متر و بالاتر از انتهای دیوار قرار گرفته و برای استفاده از بست های فلزی ثابت کننده به کار می روند. دیگری سکویی است که در بالای کف و همتراز بالای  قالب  قرار می گیرد و برای قرار دادن ظرف بتن و انبار کردن مصالح و وسایل تراز کردن و همچنین وسایل کنترل جک مورد استفاده قرار می گیرد  و بالاخره سومین سکو به صورت چوب بست آویزان و یا یکسره که معمولا در ئو طرف دیوار قرارگرفته و برای دسترسی  به نمای قسمتی از دیوار که به تازگی قالب آن را باز کرده و ترمیم احتمالی ان مورد استفاده قرار می گیرد.

جک های هیدرولیکی: جک های هیدرولیکی مورد استفاده معمولا با ظرفیت خود ، نظیر جک های سه تنی و یا شش تنی مشخص    می شوند.

قالب های لغزنده قائم

اساس روش اجرای قالب لغزنده عمودی، این است که قالب به ارتفاع یک تا یک ونیم متر در فواصل زمانی متناوب به بالا کشیده        می شود.در ضمن بالا کشیدن قالب ، عملیات بتن ریزی و آرماتوربندی نیز ادامه می یابد و دائما بتن از بالا به درون قالب ریخته شده و ضمن حرکت قالب بسمت بالا،بتن سخت شده از قسمت زیرین قالب خارج می شود (بجا می ماند). سرعت حرکت قالب طوری تنظیم می شود که بتن در زمان خارج شدن از قالب ضمن تحمل وزن خود، جهت حفظ شکل خود از مقاومت کافی برخوردار باشد. قالب بندی لغزنده عمودی را می توان بر اساس حرکت پیوسته انجام داد و یا آن را طوری برنامه ریزی کرد که در ارتفاع معینی متوقف شود و پس از مدت زمان مورد نیاز  برای تاخیر در اجرای عملیات ( به هر دلیلی) حرکت لغزان خود را مجددا شروع نماید. معمولا حرکت قالب لغزان با سرعتی یکنواخت صورت می گیرد.در صورتی که قالب لغزان به هر دلیلی توقف نماید، درزهایی در بتن بوجود می آید که همان درزهای اجرایی است و با درزهای اجرایی میان مراحل بتن ریزی در عملیات ساختمانی با قالب ثابت فرقی ندارد.قالب لغزنده در امتداد قائم با سرعتی یکنواخت حرکت می کند و این سرعت به اندازه ای است که هر مقطعاز بتن در طول مدت زمان لازمی که برای گیرش اولیه نیاز دارد،در درون قالب بماند.روش قالب لغزنده عمودیبرای سازه های پوسته ای با ضخامت جداره ثابت و یا متغیر (البته با ایجاد تمهیدات خاص) کاربرد دارد.                                                                                                                                                                قالب های لغزان عمودی توسط جک هایی به بالا حرکت داده می شوند که بر روی میله های صاف یا لوله های سازه ای که در بتن سخت شده کار گذاشته می شود (مرحله زیرین بتن ریزی) و بعنوان تکیه گاه عمل می کنند، حرکت می کند.این جک ها ممکن است از نوع دستی یا بادی یا برقی و یا هیدرولیکی باشند. سکوهای کار (سکوهایی که برای استقرار کارگران آرماتوربند و قالب بند و بتن ریز مورد نیاز می باشد) و داربست هایی که برای کارگران پرداخت کار (SCAFFOLDINGS) مورد نیاز است نیز به قالب لغزان متصل شده و به همراه این قالب ها حرکت می کند. با استفاده از این روش قالب بندی ، بسیاری از داربست بندی های اطراف سازه ها حذف شده و علاوه بر آن نمای بهتری برای سازه بتنی ایجاد می شود.علاوه بر آن استفاده از این روش قالب بندی ، سرعت اجرای کار نیز افزایش می یابد.مهمترین مزیت قالب لغزان علاوه بر سرعت و نتیجتا صرفه اقتصادی ( صرفه اقتصادی این نوع قالب بعلت سرعت بسیار بالای اجرای عملیات، ایمنی اجرا و عملیات قالب بندی ساده تر می باشد) ، حرکت پیوسته قالب بر روی سطح سازه می باشد که باعث ایجاد سطح  یکپارچه و اکسپوز در روی سطوح نمایان کار می گردد.قالب های لغزان در اجرای سازه های مرتفع با ضخامت جداره ثابت و یا متغیر بعنوان یکی از موثرترین روش های اجرایی شناخته شده است.

هزینه استفاده از قالب های لغزان با جک هیدرولیک در مقایسه با سایر روشهای متداول قدیمی و سنتی که به منظور استفاده می کنند، بسیار کمتر است. حرکت قالب های لغزنده توسط جک های(TOWER) حرکت قالب از جرثقیلهای برجی هیدرولیک، امکان حرکت توسط جک های هیدرولیکی فک شانه ای که در واقع می توان از آنها بعنوان قلب سیستم قالب لغزان نام برد، صورت می گیرد.

جک هیدرولیکی قالب لغزان

نیروی پیشرانه قالب های لغزان قائم به وسیله جک هایی تامین می شوند که در میانه یوک نصب می شوند. این جک ها توسط صفحه جک گیر به قسمت پایین هدبیم متصل می گردند.با فشار حاصل از روغن هیدرولیک سیستم پاور پک (یونیت هیدرولیک) توسط شیلنگ های فشار قوی جک ها بر روی میل جک فولادی به بالا می لغزند و قالب لغزان را با خود به طرف بالا حرکت می دهند. به طور کلی انتقال نیروی جک به بتن سخت شده توسط میل جک صورت می گیرد. به طوری که میل جک از وسط جک عبور کرده و در قسمت پایه بر روی بتن سخت شده تکیه دارد اتصال این قطعات به یکدیگر توسط مغزی میل جک شکل می گیرد. غلاف میل جک جهت ممانعت از تماس بتن تازه با میل جک در قسمت پایین جک نصب شده و در انتهای عملیات امکان خارج کردن میل جک ها از داخل بتن را فراهم می سازد. از مزایای استثنایی جک های لغزنده ۶ تن پارسیان قالب می توان به لغزیدن سیستم جک ها بر روی میل جک توسط ساچمه اشاره کرد که هزینه های نگهداری آنها به مراتب از فک های شانه ای کمتر و عملکرد لغزیدن آنها به مراتب راحت تر انجام می گیرد. دو نمونه جک لغزنده ۳ تن و ۶ تن توسط این گروه صنعتی تولید و به بازار کار لغزنده عرضه می گردد.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “قالب لغزان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *